สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะ

อาจารย์ มนชญา สระบัว (อ.มด)
นักศึกษาสามารถพบอาจารย์ได้ที่ 2-104 

(ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์)
E-mail : monchaya.sa@spu.ac.th

https://share.vidyard.com/watch/osE2o2Lz6zZb8LJeK1h3yV?

รบกวนนักศึกษาเข้ากลุ่ม facebook เพื่อติดตามข่าวสารรายวิชาได้ตามลิงค์นี้ค่ะ

https://www.facebook.com/groups/895459210859580/